Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Warsztat pierwszej pomocy

W dniu 22 maja 2015 r. odbył się warsztat pierwszej pomocy dla uczestników projektu „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” . Podczas 6 godzin szkolenia osoby biorące w nim udział zapoznały się m.in. z zasadami udzielania pierwszej pomocy, postępowaniem z poszkodowanym, resuscytacją krążeniowo-oddechową oraz postępowaniem w stanach nagłych i przy urazach. CIMG3394 CIMG3396 CIMG3397 CIMG3398

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację warsztatu pierwszej pomocy

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 6 przysłanych ofert wykonawcą warsztatu pierwszej pomocy dla uczestników projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma:NATAMED Daniel Śliwiński, Wybrzeże 40c/1,  37-750 Dubiecko

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 1 050,00 zł

Weryfikacja oferty w zakładce zapytania ofertowe i przetargi. 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatu z pierwszej pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na realizację warsztatu pierwszej pomocy w ramach projektu “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”.

 

Treść zapytania wraz z jego korektą dostępne w zakładce Zapytania ofertowe i przetargi

Miło nam poinformować o przyjęciu do grona uczestników 2 nowych osób wyrażających chęć zwiększenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych. Osoby te będą objęte wsparciem w postaci doradztwa zawodowego oraz rehabilitacji zdrowotnej.  Ponadto 3 uczestników rozpoczęło
3-miesięczne staże w  wybranych przez siebie instytucjach. 2 osoby zakończyły staże, z czego 1 pani podjęła zatrudnienie, co sprawiło nam ogromną radość.

Podziękowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pragnie poinformować, że z dniem 31.12.2014 r. zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla pierwszej 35-osobowej grupy uczestników.

Serdeczne dziękujemy za zaangażowanie i aktywność
w trakcie realizacji działań projektowych. Żywimy nadzieję, że zdobyte doświadczenia
i kompetencje zawodowe oraz społeczne zaowocują licznymi sukcesami w życiu zawodowym i osobistym.

W dniach 17-19 września 2014 r. grupa 56 osób wzięła udział w wyjeździe o charakterze integracyjno-kulturalnym.  Wraz z uczestnikami zwiedzaliśmy piękne górskie widoki Zakopanego oraz historyczne obiekty Krakowa. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę oraz mile spędzony czas.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kurs operatora koparki

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 4 przysłanych ofert wykonawcą kursu operatora koparki dla uczestnika projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma: Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy, ul. Bierutowska 1A, 51-317 Wrocław

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 1 460,00 zł

Weryfikacja oferty w załączniku.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zrealizowanie wyjzadu o chrakterze integracyjno-kulturalnym

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 9 przysłanych ofert wykonawcą wyjazdu o charakterze integracyjno-kulturalnym dla uczestników projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma Bratka-Travel Sp z o.o. 54-152 Wrocław, ul. Kolista 26/33

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 17 927,00 zł

Weryfikacja oferty w zakładce zapytania ofertowe i przetargi

Oferta Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Joanna Dejko, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn nie została uwzględniona ze względu na otrzymanie jej po godz. 12.00 określonej w zapytaniu ofertowym.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kurs księgowości od podstaw

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 4 nadesłanych ofert wykonawcą kursu księgowości od podstaw dla uczestniczki projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma: Go Work.pl. Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce.

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 1499,00 zł

Weryfikacja oferty w zakładce Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytanie ofertowe na kurs operatora koparki klasy III

PCPR w Trzebnicy ogłasza zapytane ofertowe na realizację kursu na operatora koparki klasy III dla uczestnika projektu “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”

Treść zapytania w zakładce zapytania ofertowe i przetargi.