Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Zapytanie ofertowe na kurs operatora koparki klasy III

PCPR w Trzebnicy ogłasza zapytane ofertowe na realizację kursu na operatora koparki klasy III dla uczestnika projektu “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”

Treść zapytania w zakładce zapytania ofertowe i przetargi.