Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kurs księgowości od podstaw

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 4 nadesłanych ofert wykonawcą kursu księgowości od podstaw dla uczestniczki projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma: Go Work.pl. Andrzej Kosieradzki, ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce.

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 1499,00 zł

Weryfikacja oferty w zakładce Zapytania ofertowe i przetargi