Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zrealizowanie wyjzadu o chrakterze integracyjno-kulturalnym

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 9 przysłanych ofert wykonawcą wyjazdu o charakterze integracyjno-kulturalnym dla uczestników projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma Bratka-Travel Sp z o.o. 54-152 Wrocław, ul. Kolista 26/33

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 17 927,00 zł

Weryfikacja oferty w zakładce zapytania ofertowe i przetargi

Oferta Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Joanna Dejko, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn nie została uwzględniona ze względu na otrzymanie jej po godz. 12.00 określonej w zapytaniu ofertowym.