Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na kurs operatora koparki

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 4 przysłanych ofert wykonawcą kursu operatora koparki dla uczestnika projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma: Zofia Rabsztyn Akademia Dobrej Jazdy, ul. Bierutowska 1A, 51-317 Wrocław

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 1 460,00 zł

Weryfikacja oferty w załączniku.