Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

W dniach 17-19 września 2014 r. grupa 56 osób wzięła udział w wyjeździe o charakterze integracyjno-kulturalnym.  Wraz z uczestnikami zwiedzaliśmy piękne górskie widoki Zakopanego oraz historyczne obiekty Krakowa. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę oraz mile spędzony czas.