Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Podziękowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy pragnie poinformować, że z dniem 31.12.2014 r. zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla pierwszej 35-osobowej grupy uczestników.

Serdeczne dziękujemy za zaangażowanie i aktywność
w trakcie realizacji działań projektowych. Żywimy nadzieję, że zdobyte doświadczenia
i kompetencje zawodowe oraz społeczne zaowocują licznymi sukcesami w życiu zawodowym i osobistym.