Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Miło nam poinformować o przyjęciu do grona uczestników 2 nowych osób wyrażających chęć zwiększenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych. Osoby te będą objęte wsparciem w postaci doradztwa zawodowego oraz rehabilitacji zdrowotnej.  Ponadto 3 uczestników rozpoczęło
3-miesięczne staże w  wybranych przez siebie instytucjach. 2 osoby zakończyły staże, z czego 1 pani podjęła zatrudnienie, co sprawiło nam ogromną radość.