Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatu z pierwszej pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy ogłasza zapytanie ofertowe na realizację warsztatu pierwszej pomocy w ramach projektu “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”.

 

Treść zapytania wraz z jego korektą dostępne w zakładce Zapytania ofertowe i przetargi