Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację warsztatu pierwszej pomocy

PCPR w Trzebnicy pragnie poinformować, że po zweryfikowaniu 6 przysłanych ofert wykonawcą warsztatu pierwszej pomocy dla uczestników projektu pn. “Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” zostaje firma:NATAMED Daniel Śliwiński, Wybrzeże 40c/1,  37-750 Dubiecko

Cena brutto wykonania zadania wynosi: 1 050,00 zł

Weryfikacja oferty w zakładce zapytania ofertowe i przetargi.