Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Warsztat pierwszej pomocy

W dniu 22 maja 2015 r. odbył się warsztat pierwszej pomocy dla uczestników projektu „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” . Podczas 6 godzin szkolenia osoby biorące w nim udział zapoznały się m.in. z zasadami udzielania pierwszej pomocy, postępowaniem z poszkodowanym, resuscytacją krążeniowo-oddechową oraz postępowaniem w stanach nagłych i przy urazach. CIMG3394 CIMG3396 CIMG3397 CIMG3398