Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Trzebnickim
projekt realizowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71 387 05 96

Kadra projektu

IMIĘ NAZWISKO FUNKCJA
ZOFIA KACZMAREK DYREKTOR PCPR
TOMASZ CYGAN KOORDYNATOR PROJEKTU
ANNA ŁĄCZKA KSIĘGOWA PROJEKTU
EWA PĘCZKOWSKA PRACOWNIK SOCJALNY
EWA KOWAL PRACOWNIK SOCJALNY
MAGDALENA SOBCZAK PRACOWNIK SOCJALNY
MAGDALENA PIETRAS PRACOWNIK SOCJALNY
AGNIESZKA SZCZEPANEK  DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
EMILIA KAWA  DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH